Strona główna

Wyniki eliminacji XV Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego


stat
Wyniki eliminacji
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego
wszystkie kategorie

 

 

 

I Kategoria recytacji - gimnazja

Osoby nagrodzone:

- Hasiuk Klaudia - Bialskie Centrum Kultury - Klub Kultury "Scena"
- Pietrow Wojciech - Bialskie Centrum Kultury - Klub Kultury "Scena"

Osoby wyróżnione:

- Klimek Wiktoria - Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
- Makarewicz Igor - Gimnazjum nr 6 w Lublinie
- Krenz Michał - Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
- Bojarska Wiktoria - Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

II Kategoria recytacji - ponadgimnazjalne

Osoby nagrodzone:

- Golon Bartłomiej - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku
- Gryglicka Agnieszka - II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie- Łaska Marta - Bialskie Centrum Kultury - Klub Kultury "Scena"

Osoby wyróżnione:

- Miśkiewicz Radosław - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
- Gadomska Katarzyna - I Liceum Ogólnokształcące im.J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
- Nieściór Michał - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

III Kategoria muzyczna - gimnazja

Osoby nagrodzone:

- Tomaszewska Karolina - Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Osoby wyróżnione:

- Kusio Sara, Włosek Weronika, Chlebiej Edyta - Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce

IV Kategoria muzyczna - ponadgimnazjalne

Osoby nagrodzone:

- Alicja Lesiuk, Dominika Szeniawska, Maciej Michaluk - I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
- Dominika Zdyb, Michał Mazur - Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku- Patrycja Krzyszczuk, Karolina Ukalska, Kinga Wiązek, Ewa Zgórska - Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie
- Karolina Martyna - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
- Joanna Pawlak, Paulina Zielonka - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
- Natalia Dymecka, Kamila Sakowska, Michał Charewicz - IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej
- Natalia Kleniewska, Tomasz Dziubiński - XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

Osoby wyróżnione:

- Natalia Dymecka, Daniel Obroślak, Dawid Kozak - IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej
- Marlena Szczerba i Karol Olesiejuk - Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej
- Aleksandra Budzyńska - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

V Kategoria plastyczna - gimnazja

Osoby nagrodzone:

- Maleszyk Weronika - Gimnazjum nr 18 im M. Rataja w Lublinie
- Kalicka Weronika - Gimnazjum nr 18 im M. Rataja w Lublinie
- Kurębska Dominika - Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej
- Ligęza Anna - Gimnazjum nr 10 w Lublinie

Osoby wyróżnione:

- Strzempioł Andrzej - Gimnazjum nr 10 w Lublinie
- Emilia Fajt - Gimnazjum nr 18 w Lublinie
- Barbara Mądra - Gimnazjum nr 10 w Lublinie

VI Kategoria plastyczna - ponadgimnazjalne

Osoby nagrodzone:

- Mirończuk Ewelina - IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej
- Raczkowska Katarzyna - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J Vetterów w Lublinie

Osoby wyróżnione:

- Wójcik Jan Jakub - IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej
- Agata Rogoźnicka - I Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej
- Fedaczyńska Karolina - Zespół Szkół w Horodle
- Natalia Tarasiuk - Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

VII Kategoria fotograficzna - gimnazja

Osoby nagrodzone:

Jakub Sławecki - Gimnazjum nr 6 w Lublinie

VIII Kategoria fotograficzna - ponadgimnazjalne

Osoby nagrodzone:

- Kamila Dec - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO w Siemianowicach Śląskich
- Karolina Krawczyńska - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
- Bińczyk Jolanta -  II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku
- Sandra Wrońska - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Osoby wyróżnione:

- Agnieszka Wrona - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
- Natalia Grabarska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
- Natalia Toruń - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
- Katarzyna Olesiejuk - I Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej
- Weronika Szymańska - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

IX Kategoria filmowa

Osoby nagrodzone:

- Julia Pawlak - Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca w Lublinie
- Paulina Tymoszyńska - I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Osoby wyróżnione:

- Sandra Wrońska, Michał Sztajdel - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
- Bartosz Tylec, Michał Szałaj - IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie


UWAGA!

Ogłoszenie wyników, prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Laureatów 19 marca 2015r. o godz.12.30 w budynku naszej szkoły.
Przed koncertem zapraszamy laureatów kategorii recytacji i muzycznej na obowiązkową próbę na godz. 10.30!
W Koncercie Laureatów występują zdobywcy Grand Prix oraz laureaci I, II i III miejsca kategorii recytacji i muzycznej.