Strona główna

XVI Ogólnopolski Festiwal Herbertowski 2016


Uroczysty Koncert Laureatów XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego odbył się 1 kwietnia 2016 r. w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Wszyscy nagrodzeni Laureaci wystąpili w przepięknym spektaklu poetycko-muzycznym zapraszając zgromadzonych miłośników poezji w podróż do świata antyku. Autorką wspaniałej scenografii była p. Monika Galińska-Mirońska, zaś całość spektaklu reżyserowała p. Monika Swinarska-Meksuła.

Swoją obecnością podczas gali wręczenia nagród zaszczycili członkowie Komitetu Honorowego p. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, p. Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz p. Rafał Dobrowolski – Kierownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego i p. Grażyna Koziejowska – Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Tegoroczna XVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego to zaproszenie na spotkanie z kulturą antyczną w twórczości Zbigniewa Herberta.

Nasz Patron należy do kręgu poetów kultury, twórców, którzy nawiązywali do filozofii, sztuki, tradycji fundamentalnych dla cywilizacji europejskiej. Herbert poprzez swoje utwory nawoływał przede wszystkim do wierności – wierności uniwersalnym wartościom, wierności wyznawanym przekonaniom, wierności sobie samemu. Wydaje się, że aby realizować taką postawę w codziennym życiu należy po pierwsze poznać własne korzenie, a zatem wybrać się razem z Panem Cogito w podróż do kolebki cywilizacji europejskiej, przyswoić myśli towarzyszące starożytnym mędrcom, zagłębić się w świat mitologicznych toposów i archetypów, podążać do źródła. Ta wyprawa ma pomóc znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania – Kim jestem? Skąd się wywodzę? Jaki kanon wartości pragnę wyznawać?

Z drugiej strony Herbert inspiruje się kulturą antyku, przywołuje w swoich wierszach postaci znane z kart mitologii, duma nad ich losem, poddaje refleksji ich czyny. Zamyśla się nad wahającą się Nike, słucha muzyki Apolla i Marsjasza, pyta „Dlaczego klasycy?”. Zbigniew Herbert pojmuje kulturę antyczną jako źródło cywilizacji europejskiej, a także źródło poetyckich inspiracji.

Cieszymy się, że na spotkanie kultury antycznej w twórczości Zbigniewa Herberta wyruszyło ok. 150 Uczestników tegorocznego Festiwalu Herbertowskiego z całej Polski. Uczniowie brali udział w pięciu kategoriach konkursowych – recytatorskiej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej. Spośród nich jury wyłoniło 5 zdobywców nagrody Grand Prix - festiwalowej statuetki, 28 nagród oraz 22 wyróżnienia. Wysoki poziom, który reprezentowali bardzo cieszy i ukazuje ogromną wrażliwość Młodzieży na wymagającą poezję Naszego Patrona. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym Uczestnikom bardzo gorąco gratuluje!

Pragnę podziękować Państwu Nauczycielom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wystąpień i prac Państwa Wychowanków. Słowa podziękowania kieruję do Członków Komitetu Honorowego Festiwalu za objęcie patronatem tego kulturalnego wydarzenia oraz do Jurorów za pracę w komisjach konkursowych.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Uczestnikom i Nauczycielom, a także słowa wdzięczności składam organizatorom p. Danucie Bazylewicz, p. Monice Galińskiej – Mirońskiej, p. Barbarze Mrozek, p. Monice Swinarskiej-Meksule, p. Michałowi Barańskiemu oraz p. Renacie Wzorek za tegoroczną wspólną podróż do źródła, która niewątpliwie dzięki Wam stała się naszą wspólną ucztą artystyczną.

Już dziś zapraszam wszystkich miłośników poezji na XVII edycję Festiwalu w 2017 r.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Wojciech Kalicki