^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Laureaci 2019

Wyniki eliminacji XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego


statuetka1
 
 Wyniki eliminacji 
XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego

wszystkie kategorie

 

Napawa nas radość, że niezmiennie od 19 lat, Festiwal Herbertowski cieszy się popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tegorocznym konkursie wzięło udział ….. uczniów z …. szkół z Polski, którzy zmierzyli się w pięciu kategoriach: recytatorskiej, plastycznej, muzycznej, fotograficznej i filmowej. Uczestnicy przygotowywali się pod czujnym okiem …. pedagogów. Spośród nich jury wyłoniło  6 zdobywców nagrody Grand Prix - festiwalowej statuetki.  Przyznano … nagród oraz … wyróżnień.  Tak liczny udział oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli świadczą o tym, że poezja Zbigniewa Herberta dzięki swojemu uniwersalnemu przesłaniu, pomimo upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości ,nieustannie porusza nasze struny wrażliwości. Wszystkim nagrodzonym uczestnikom bardzo serdecznie gratuluję.

Festiwal Herbertowski jest zachętą i zaproszeniem młodzieży do pochylenia się nad innym aspektem, wymiarem czy też motywem przewijającym się w twórczości poetyckiej naszego Patrona. Tegorocznym tematem przewodnim XIX Ogólnopolskiego Festiwalu uczyniliśmy ironię w twórczości Zbigniewa Herberta. 

Bez wątpienia obcowanie z Księciem Poetów Polskich nazywanym Aniołem Ironii było niełatwym, wymagającym i ambitnym wyzwaniem. Herbertowski sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności miał nadrzędny cel. Nie służył bynajmniej wykpiwaniu rzeczywistości, czynieniu kąśliwych złośliwości, nie był wyrazem sarkazmu. Herbert jako wybitny intelektualista i myśliciel paradoksalnie posługując się kategorią ironii, chciał wyeksponować i obronić ponadczasowe wartości. Powołał do życia bohatera lirycznego Pana Cogito, swoiste alter ego i to w jego stronę kieruje delikatne ostrze szyderstwa. Pokazuje nam jak duży dysonans panuje w świecie Pana Cogito pomiędzy normami a rzeczywistością, ideałami a doświadczeniem, tradycją a aktualnością, ludźmi rozdartymi pomiędzy prawem a faktami. Pan Cogito nie dorasta do ideałów, nierzadko nieudolnie i śmiesznie, ale zawsze niezłomnie obiera kierunek służby wartościom. W takim obrazie Pana Cogito odnajdujemy samych siebie delikatnie ośmieszonych przez Poetę, niedoskonałych, ułomnych, rozdartych, lecz ostatecznie poszukujących, pragnących być wiernymi dekalogowi moralnemu.

W tym miejscu pragnę podziękować Państwu Nauczycielom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wystąpień i prac Państwa Wychowanków.  Słowa podziękowania kieruję do Członków Komitetu Honorowego Festiwalu za objęcie patronatem tego kulturalnego wydarzenia oraz do jurorów za pracę w komisjach konkursowych. Sponsorom zaś dziękuję za wsparcie finansowe.

Słowa uznania i podziękowania kieruje raz jeszcze do wszystkich Uczestników i Nauczycieli za przyjęcie zaproszenia do spotkania z poezją naszego Patrona. Szczególne słowa wdzięczności składam organizatorom Festiwalu – p. Danucie Bazylewicz, p. Barbarze Mrozek-Wójtowicz, p. Monice Mirońskiej-Galińskiej, p. Monice Swinarskiej-Meksule, p. Małgorzacie Sidor, p. Michałowi Barańskiemu, za tegoroczną wspólną herbertowską ucztę artystyczną.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Wojciech Kalicki

 

 

Kategoria recytacji – szkola podstawowa i gimnazjum

Nagrodzeni:

Alicja Bobruk - Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

Sebastian Jóźwik - Szkoła podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Joanna Kozieł - Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Wiktoria Pitura - Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

Wyróżnieni:

Jakub Czemierowski - Katolickie Gimnazjum im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej

Honorata Garlej - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
Katarzyna Jaczyńska - I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu
Szymon Żak - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

Kategoria recytacji – szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzeni:

Katarzyna Błaszczak - Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

Julia Flisińska - Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
Michał Mil - BCK Klub Kultury ,,Scena'' w Białej Podlaskiej
Kacper Siwiak - XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Wyróżnieni:

Katarzyna Fatyga - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Zuzanna Michalczuk - Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie
Julia Ogonowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Kategoria muzyczna – szkoła podstawowa i gimnazjum

Nagrodzeni:

Michalina Bielak - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Marcel Ulewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 

 Kategoria muzyczna – szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzeni:

Kinga Czeczko, Julia Połynko - I Liceum Ogólnokształcące im J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Wiktoria Kozakiewicz, Kacper Augustyniak, Mateusz Kotowicz, Jarosław Lato - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Kinga Kożuch, Zuzanna Tchórz, Anna Aftyka, Aleksandra Sidor, Paweł Pasikowski - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

Anna Malinowska, Paweł Książek, Mateusz Firszt - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Martyna Tomasiak - Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Kinga Wójcik, Małgorzata Gawin - duet Casu et Forte - XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniew Herberta w Warszawie

Kategoria plastyczna – szkoła podstawowa i gimnazjum

Nagrodzeni:

Barbara Ligaj - Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
Wanessa Mirzoyan - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
Patrycja Suchecka - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
Alicja Świetlicka - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

Marcel Ulewicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Wyróżnieni:

Mikołaj Dziurdzia - Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
Joanna Pitucha - Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie
Kinga Szyszko - Szkoła Podstawowa Nr 16 im. F. Chopina w Lublinie

Kategoria plastyczna – szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzeni:

Marta Jaroszuk - I Liceum Ogólnokształcące im J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
Natalia Lipniewska - XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
Aleksandra Pupiec - Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando w Zamościu
Zuzanna Reluga - I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Wyróżnieni:

Eliasz Hułas - Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando w Zamościu
Karolina Kupisz - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie
Monika Miazek - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Kamila Słomka - Zespół Szkół nr2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Kategoria fotograficzna – szkoła podstawowa i gimnazjum

Nagrodzeni:

Marcin Rajtar - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie 

Kategoria fotograficzna – szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzeni:

Weronika Skoczylas - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Aleksandra Syliwoniuk - I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
Julia Szwed - Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando w Zamościu

Wyróżnieni:

Dominika Dobosz - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Wanesa Góralczyk - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Patrycja Macieląg - Zespól Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Kategoria filmowa

Nagrodzeni:

Krzysztof Kasperek - II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie


 

Zapraszamy do galerii.

 

 

Copyright © 2015. Ogólnopolski Festiwal Herbertowski


Facebook youtube